20140614_knutwe_0470-1

Vårt felles ansvar
Aktivitetene til Ås geriljagartnere har startet et fornyet lokalt engasjement, spesielt her og nå situasjonen til Ås sentrum. Det refereres til at mange, også kommunen kan gjøre som Ås geriljagartnere, forskjønne uten de store kostnadene. Dessuten opplever vi at installasjonene er svært kontaktskapende. Vi har lagt merke til at kjente og ukjente ofte stopper og slår gjerne av en prat ved installasjonene, i stedet for å haste forbi hverandre – noen ganger uten å veksle blikk. Man har noe felles å snakke om, noe som tilhører alle. Til de som følger etter oss med egne «aksjoner»: Ta hensyn til dine medmennesker og naturen. Alt du gjør skal kunne reverseres. Vær en gerilja, ikke en gorilla:-)

Engasjerte Ås-borgere. Foto: "Lånt" fra Facebook til Rose Gube.

Engasjerte Ås-borgere. Foto: «Lånt» fra Facebook til Rose Gube.

Vi håper mange tar etter oss. Det minste man kan gjøre er å la være å kaste søppel, plukke litt søppel som man går forbi – og vanne i blomsterbedene. Det koster så lite og det tar så kort tid. Ås geriljagartnere tenker at det er handlingene som til slutt er viktigst. Vi har tross alt et felles ansvar for det som vi eier sammen. Ås geriljagartnere ønsker et grønt og levende sentrum i årene framover. Vi er ikke tilfreds over at Ås sentrum skal kun bli en «død» asfaltjungel.

Lokalt engasjement
Installasjonene har vakt både latter og offentlig debatt. Pressen har fulgt med oss fra starten, og den første debatten etter aksjonene oppstod på facebooksiden «Ås kommunes venner«, noe vi gleder oss over.

Barna leker
Ås geriljagartnere er glade for at barna fort fant ut at de kunne leke inne i  installasjonen No 6 Ørkenvandringen der vi laget en liten ørken med sand og sukkulenter. Selv om installasjonen mest var ment som en oppfordring til folk i Ås om å ikke sitte og vente på politikerne og pengene som aldri er der, er det fint at barna fant noe positivt med det vi gjorde. Det samme med steinskulpturen i krysset Skoleveien – Moerveien. Vi setter pris på at barna leker.

Er dette gartnergeriljaen, spør Ås Avis? Nei det er det ikke:-) Foto: Fredrik Grahn/Ås Avis

Er dette gartnergeriljaen, spør Ås Avis? Foto: «Lånt» fra Fredrik Grahn/Ås Avis

Pressen følger med
Lokalavisene Ås Avis og Østlandets Blad dekker aktivitetene til «geriljaen», også på lederplass:
Her slår Gartnergeriljaen til igjen (ØB)
Her slår Gartnergeriljaen til igjen
Gartner-geriljaen i aksjon?
Med lånte fjær (Ikke gjort av Ås geriljagartnere)
Inspirert av Ås geriljagartene?
Bidrag til sentrumsmøtet
Gartner-geriljaen planter i Ås
Slo til igjen
Grønn gerilja løs i Ås 

 

Årets navn i Ås
Geriljagartnerne ble Årets navn 2014 i Ås
Ås Avis sine lesere har tydeligvis satt pris på de grønne stuntene i sentrum i sommer. Les mer i Ås Avis