Richard Reynolds. Foto: Richard Reynolds

Richard Reynolds. Foto: Richard Reynolds

Geriljavirksomhet med planter –  «gerilja-gardening» –  har lange tradisjoner og finnes i mange land. I dag er begrepet grønn gerilja sammensatt. Noen er strengt opptatt av at konseptet gerilja-gardening er aktivisme som er sosialt, estetisk, politisk betinget (eks arealforvaltnig, matpolitikk), der aktivitetene i det offentlige rom er motivert fra et ønske om å endre områder som ikke blir ivaretatt godt nok eierne, både offentlige og private. Denne form for grønn aktivisme kan sees på som en kommentar til forvaltning og planarbeid av tettsteder og byer. Andre bruker sine grønne fingre til hagevirksomhet utenfor privat hage, selv det gjennomføres fullt lovlig og med tillatelse. Noen bare fordi de synes det er morsomt å glede andre, pynte opp litt.

The Liz Christy Garden Community Garden.

Liz Christy Garden Community Garden.

Geriljagartnere er etablert over hele verden – over 30 land – men er ingen samlet bevegelse. Den største gruppen er de jordløses bevegelse i Brasil «Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra« (MST). Det har eksistert geriljagartnere i flere tiår i Norge, noen hemmelige og andre mer åpent.

Historien
Bruken av begrepet grønn gerilja (Green Guerillas) dukket først opp i 1973, med Liz Christy og hennes kunstnergruppe, The Liz Christy Garden Community Garden. Christy og gruppen transformerte en tom tomt på hjørnet av Bowery street og Houston street på Lower East Side i New Yorks, til en kolonihage. Bevegelsen opererte etterhvert over hele byen. I dag har gruppen vokst til organisasjonen Green Guerillas, som blant annet hjelper new yorkere med å starte sine egne hager.

To de mest kjente geriljagartnere, lenge før begrepet var tatt i bruk, var Gerrard Winstanley (England 1649) og John «Appleseed» Chapman (Ohio, USA 1801). Gerrard Winstanley inviterte en gruppe mennesker til å plante grønnsaker på St. Georges Hill, motivert av dårlige kår og sosiale forhold. De kalte seg The diggers og regnes som de første geriljagartnere som vi kjenner til. Gruppen dyrket jorda og skrev politiske pamfletter med krav om sosial utjevning. The diggers ble oppløst i 1651, men ideene har levd videre i ulike sammenhenger.

John "Appleseed" Chapman

John «Appleseed» Chapman

I dag er Richard Reynolds den mest kjente geriljagartner. Han har skrevet boken On Guerrilla Gardening og driver nettestedet guerrillagardening.org. 1. mai er International Sunflower Guerrilla Gardening Day.

Ås geriljagartnere
Ås geriljagartnere hadde sin første blomsterinstallasjon den 21. mai 2014, og gruppen ble dannet etter et initiativ tatt av ÅGG 001. Det som samler denne gruppen er et ønske om et grønt, hyggelig og positivt levende Ås sentrum. Les mer om Ås geriljagartnere