No 5 Takknemlighet – Skoleveien – 10. juni 2014

No 5  Spørrestein nr 1 Takknemlighet – Skoleveien – 10. juni 2014

Fortelling  No 5: Spørrestein no 1 Steinskulpturen «Takknemlighet»
Sted: Skoleveien
Dato: 10. juni 2014
Aktivist/kunstner: ÅGG 007
Begrunnelse: Fire av trærne (allé) langs Skoleveien og Rådhuset er fjernet. Tilbake står de tomme hullene. Hullet er i kommunalt eie. Formålet med kunstinstallasjonen «Takknemlighet» er å vekke folk opp av en hektisk hverdag.
Hva som er gjort: Kunstintallasjon skapt av ÅGG 007. Med denne skulpturen – som er en «blomsterhare» – inviteres forbipasserende til å aktivt delta i kommunikasjonen. Det er malt en kunstnerisk marihøne på den nederste steinen. I en boks ved siden er det lagt ved blyant og notispapir, der man oppfordres til å skrive ned hvorfor man er takknemlig i dag.
Materiale: Stein og maling. Den øverste svarte steinen er plukket på Bredebukt på Jeløya, med tanke på akkurat denne installasjonen. De andre steinene er fra Ås området.
Fortellingens videre historie: Boksen med lapper ble borte første første dag. Skulpturen faller noen ganger samme, men blir fort satt opp igjen – ofte i andre rekkefølger enn originalen. Steiner ble borte, men kom straks tilbake. Folk gleder seg over «Takknemlighet», peker og ler og går bort til den – og snakker om den.
Offentlig oppmerksomhet: Skulpturen lever sitt eget liv sammen med forbipasserende som setter den opp hvis steiner faller ned. 

Takknemlighet No 5

Takknemlighet No 5

Kunstnerens refleksjoner i ettertid: Da har jeg postert ved takknemlighets installasjonen en halv time. 44 personer passerte innen 2 meter. 7 stoppet opp og leste på steinen, mens 10 stk kastet et blikk på den. Resten strena rett forbi. Tenkt så få som la merke til at det var noe annerledes på veien de vanligvis går? Hvilket forhold har de til Ås sentrum når man bare haster forbi slik? Kan vi være med på å endre folks relasjon til Ås sentrum med gerilja virksomheten vår? I et natursamfunn der man må vite hvor spieselige dyr og planter er og hvor farer lurer, ville nok flesteparten av de som passerte i dag ligget dårlig an. Vi trenger jo ikke bruke samme type oppmerksomhet I dag – men hva gjør det med vår relasjon til nærområdet og menneskene rundt? Jeg la faktisk merke til at jeg selv har blitt mye mer opptatt av Ås sentrum etter at jeg har blitt med på stunt. Jeg kunne sitte og nyte plenen, se på fuglene og folk på en annen måte enn før. Ås sentrum har blitt mer mitt!! Tenk om vi kan få flere til å kjenne det slik? Ville det bli mer levende sted?

Bakgrunnen for kunstinstallasjonen «Takknemlighet»:
«Formålet med denne kunstinstallasjonen er å vekke folk opp av en hektisk hverdag. Den står nå plassert et sted hvor mange folk går forbi, på vei til toget på jobb eller på vei til butikken. Er det noe vår kultur lider under, så er det mangel på det å være tilstede her og nå. Det er veldig uventet å finne malte steiner oppå hverandre, plassert akkurat her, – så jeg håper at de vil gi folk en påminnelse om å se etter andre ting som kan være plassert rundt omkring.

No 5 Takknemlighet – Skoleveien – 10. juni 2014

No 5 Takknemlighet – Skoleveien – 10. juni 2014

Den øverste steinen har et spørsmål. «Hva er du takknemlig for I dag?». Takknemlighet er noe som praktiseres i mange naturkulturer. Å hver dag minne seg selv på hva man er takknemlig for, gjør noe med sinnet. En slik daglig praksis vil på sikt endre selv et tyngre sinn.

I tillegg minner det oss på det en lett kan ta som en selvfølge i livet,  – særlig gjelder det vår kultur hvor vi har så mange goder og ressurser som vi tar for gitt. Å huske hvor vi får gode ting fra kan være en måte å sette mer pris på det vi faktisk har og kan være med på å redusere sløsing og overforbruk.

Tenk å møte hverandre med «Hva er du takknemlig for i dag?» I stedet for hvordan har du det, med det vanlige svaret «bra», eller en liten klage over noe…Takknemlighet er mental rengjøring og en gest til andre mennesker og naturen som er en forutsetning for at vi kan leve”. Sitat: ÅG 007