10304696_682617078453482_8867884592276361787_n

Ås geriljagartnere
Ås geriljagartnere er en gruppe av mennesker som har møttes spontant. Det som samler oss er et ønske om et grønt, hyggelig og positivt levende Ås sentrum, der det er trygt å ferdes. Med våre «operasjoner» ønsker vi å bidra til at vårt lokalsamfunn i fremtiden baserer seg på grønne verdier, og at vi kan få bo på et sted der vi tar oss tid til å stoppe opp i hverdagen og reflekterer over det som er viktig i livet. Vi vil leve der man med letthet kan slå av en prat med kjente og ukjente i forbifarten, gjerne ved en av installasjonene til «geriljaen» og andre, på en offentlig benk, en grønn plen eller på et av utestedene våre. Alle de «operasjonene» vi gjennomfører blir alltid dokumentert på dette nettstedet, av to årsaker; som en dokumentasjon for ettertiden og for at alle kan se hva som er våre operasjoner til forskjell fra andre positive tiltak i fremtiden.

Ås geriljagartnere har satt opp noen få spillerregler for oss selv: Vi er gerilja, ikke gorillaer. Derfor vil vi med våre installasjoner ta hensyn, og etter beste evne unngå å skade eller såre personer eller gjøre inngrep i naturen som ikke lar seg reversere. Å sette en tung installasjon på en fin offentlig eller privat plen er ett eksempel på hva Ås geriljagartnere ikke ville gjort, av henyn til at plenen da blir ødelagt – hvis den ikke fjernes etter svært kort tid. Alle våre stunts blir varslet internt i gruppen i forkant, slik at alle får mulighet til å delta – evt si sin mening før vi går i gang.

Inngangsportal Ås sentrum med bil. Klikk på bildet.

Inngangsportal Ås sentrum med bil.

Formål
Formålet til Ås geriljagartnere er like sammensatt som det er medlemmer i gruppen. Felles for alt vi gjør er å bruke planter alene og sammen med andre kreative uttrykk til å skape et engasjement omkring utviklingen av Ås sentrum, med humor og glede. Vi er selvsagt vel vitende om at vi gjennom våre aktiviteter også gir ulike kommentarer til det vi ser, opplever og mener noe om i Ås sentrum. Ås geriljagartnere ønsker å gir noe positivt til Ås sin befolkning, både for øynene, magen, tanken og følelsene, – hovedsakelig med planter.

Vårt initiativ
Vårt initiativ er begrunnet i et lokalt engasjement der vi ikke bare vil være med å snakke og kritisere – men gjøre det vi kan for at Ås sentrum videreutvikles til et trygt og trivelig bo- og værested med glade, skapende og hele mennesker. Det er ikke mye som skal til og det trenger ikke koste så mye, – men vilje må man ha. Ås geriljagartnere ønsker mer fokus på bærekraftig stedsutvikling – der det skapes rom for både den fysiske utviklingen, gode møteplasser, nærende fellesskap og sunne mennesker i kropp og sinn. Vi er ikke tilfreds over at Ås sentrum skal utvikles til en «død» asfaltjungel.

Inngangsportal Ås sentrum med bil

Inngangsportal Ås sentrum med bil.

Hemmelig
Vi som står bak Ås geriljagartnere ønsker at våre identiteter skal forbli hemmelige fordi vi vil ha all oppmerksomhet rettet mot installasjonene og begrunnelsen for de, ikke på hvem vi er. Gruppens medlemmer benytter derfor nummer i stedet for navn. Ås geriljagartnere er ingen formell eller politisk organisasjon – vi er kun litt organisert.

Fredag 20. juni ble nettsiden til Ås geriljagartnere lansert for offentligheten, gjennom Ås Avis. Les mer.

Planter og kommunikasjon
Bruken av planter som del av den meningsbærende kommunikasjonen har alltid hatt sterk påvirkningskraft. Det mest kjente eksemplet i Norge er blomsterhavet i Oslo, utløst av terrorhandlingene den 22. juni 2011.

Inngangsportal Ås sentrum med bil. Klikk på bildet.

Inngangsportal Ås sentrum med bil.

Historiefortellinger
Installasjonene til Ås geriljagartnere er blomster- og installasjonsfortellinger. Stedene de blir satt på er ofte en viktig del av historien, –  noen ganger mer enn selve kreasjonen. Vi lager blomsterbed, setter ut planter og skaper små kunstprosjekter. Vi benytter blomster og jord, men også andre materialer som stein, sand, trevirke og andre organiske elementer. Alt for å fange oppmerksomheten til forbipasserende, til glede og ettertanke – og i noen tilfeller litt irritasjon. De som møter en av våre kreasjoner, bør derfor se seg godt omkring og under.

Inngangsportal Ås sentrum fra tog. Klikk på bildet.

Inngangsportal Ås sentrum fra tog.

Kanskje vi har mer å fortelle, enn «bare» å glede og overraske. Noen av installasjonene vi setter ut er enkle og kun en liten kommentar til stedet der de er plantet eller utplassert. Andre installasjoner er mer avanserte, gjerne med en dypere refleksjon omkring våre holdninger til hverandre og stedet der vi bor og ferdes. De er ment å fange vår oppmerksomhet og røre ved vår bevissthet, vekke oss opp fra hverdagen. Les mer om våre fortellinger. 

Inngangsportal Ås sentrum fra tog. Klikk på bildet.

Inngangsportal Ås sentrum fra tog.

 

Ås rådhus

Ås rådhus

Om grønn gerilja
Geriljavirksomhet med planter –  «Gerilja-gardening» – har lange tradisjoner og finnes i mange land. I dag er begrepet grønn gerilja sammensatt. Geriljagartnere er etablert over hele verden – over 30 land – men er ingen samlet bevegelse. Les mer om historien

Historien vår
Ås geriljagartnere oppstod spontant etter initiativ fra en av gruppens medlemmer (ÅGG 001). 12. april ble følgende melding sendt ut til et 20-talls personer i Ås, via en hemmelig facebookside: «Det mangler ikke på små, triste steder i sentrum, – la oss forskjønne de; «.

Ås sentrum på vei til tog. Klikk på bildet.

Ås sentrum på vei til tog.

Oppfordringen som gikk ut var: Vær med på vårens vakreste eventyr! Meld deg på som Ås geriljagartner.  Etter et kort møte den 29. april på stasjonen, møttes gruppen igjen  onsdag 21. mai i Raveien. De seks personer som møtte opp ryddet et privat område, ved gangbroa over Drøbakveien,  for søppel og bygget et spiralbed (No 1 Spiralbed) like ved veien. Ås geriljagartnere hadde med dette laget sin første installasjon og gruppen var fra da av et faktum. I dag består Ås geriljagarntere av «aktivister», støttespillere, sympatisører og venner.

Ås sentrum - Moerveien.  Klikk på bildet.

Ås sentrum – Moerveien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ås sentrum - Moerveien.  Klikk på bildet.

Ås sentrum – Moerveien.